Cross Country Herbs AS

i takt med naturen

Inspired by nature - Powered by science

For alle dyr gjelder, at en større eller mindre del av deres kost stammer fra planteriket - direkte eller indirekte. Planter leverer livsviktige byggesten til alle kroppens organer og systemer og er derfor essensielle for en avblansert og artskorrekt ernæring.  

Sammenligner man dyrs ernæring med en datamaskin, så svarer protein, fett, kolhydrater, vitaminer og mineraler til datamaskinens hardware. Næringsstoffer fra planteriket via urter, bark, bær, frukter, røtter, blomster mm er derimot "softwaren", som gjør det mulig at utnytte "hardwaren" optimalt og derigjennom sikre et langt og sunt liv. 

På verdensplan kjenner man idag til mer enn 30 000 aktive, sekundære planteingredienser. Naturen er således et gigantisk ernæringsmessig skattkammer, hvor våre tamme hus og kjæledyr dessverre ikke lengre har fri tilgang til.

Avbalansert ernæring er altså likesom den datamaskinen, hvor hardwaren og softwaren fungere sammen og sikrer optimal drift og holdbarhet.