Cross Country Herbs AS

i takt med naturen

Feller for utebruk- stall og beiter


Insective FLYZONE XL - effektiv fluefanger!

Pris: 168,00 NOK
Bilde 1 viser 2 dager etter montering og bilde 2 etter ca 2 uker Flueposen(e) plasseres ut strategisk. Den er enkel i bruk og posen kan brukes flere ganger om ønskelig. Dette er en sikker felle som er fri for insektmidler for privat og landbrukskunder. Denne fellen fanger de fleste fluene vi har i Norge. Den fanger opp til 10.000 fluer uten at du trenger å ta på fluene eller lokkemiddelet. FlyZone er kun beregnet til utendørs bruk. Den vil bekjempe flueproblemet utvendig før fluene kommer seg inn. Vi anbefaler å henge den minimum ca. 5 meter fra ytterdøren eller terrassen. Flyzone fanger irriterende flue av alle arter, inkludert husfluer, spyfluer, kufluer, grønnefluer og mange andre. Inne i Flyzone er det et lokkemiddel som fluer ikke kan motstå. Lokkemiddelet består av komprimert mat og andre sikre mattilsetninger. Åten løses opp og aktiveres når man tilsetter vann (det lukter ikke godt). Fluene lokkes av lukten, finner veien gjennom den gule trakten og drukner i vannet. Unik funksjonalitet og fordeler: - Lokkemiddelet ligger inni selve fellen - Pulveret løser seg fort opp og aktiveres fort når vann tilsettes - Flyzone er konstruert slik at man ikke kommer i berøring av åten eller fluer - Kan kastes i restavfall eller i plastavfall - Fanger opp til 10 000 fluer eller mer - Kan ikke bli resistente Anbefalt bruksområde: Stallen – med god ventilasjon Rundt hønsehus, grisehus og fjøs Nær søppeldunker/konteiner Nær kompostbingen eller gjødselbingen Nær campingsområder

Insective MT-Trap - felle for veps og klegg

Pris: 798,00 NOK
Størrelse
Fellen er utviklet for å lokke og fange de mest aggressive insektene som normalt skaper mye irritasjon: • Hestebrems/klegg er i aktivitet i perioden mai til august. • Veps er mest aktive i perioden august & september Alcochem Hygiene, som utviklet H-Trap, hestebremsfellen (h-trap.net), har lansert et nytt og kraftfult utendørssystem: MT-trap. Fellen er utviklet for å fange de mest aggressive insektene som er kjent for å skape mye irritasjon: klegg/hestebrems og/eller veps. Dimensjon: 40x50 (dxh) Vekt : 1,5 kg Dekker områder: 25 (intensiv) - 100m2 Dersom denne skal brukes til å fange veps må lokkemiddel bestilles separat.

Insective H-Trap- felle for klegg og hestebrems

Pris: 2400,00 NOK
Prinsippet for å lokke insektene er utprøvd og metoden er anerkjent: med hjelp av solen varmer vi opp luften under trakten, som blir absorbert av den svarte ballen, som igjen vil reflektere infrarød stråling. Klegg/hestebrems blir lokket av infrarød varme som kommer fra større gjenstander. De ser disse gjenstandene som potensiell mat (mennesker eller større dyr som hester eller kuer) og flyr mot byttet. Etter de har landet på byttet, undersøker de byttet og vil prøve å stikke for å få blod. De vil naturlig nok fly avgårde siden de ikke lykkes med å få blod. Av instinkt flyr insektene oppover. De flyr opp i trakten som er plassert rundt ballen og inn i beholderen, hvor de blir fanget. - Virker uten bruk av kjemikalier og elektrisitet - Varmes opp ved hjelp av sollys - Reduserer antallet klegg og bitende insekter opp til 90-95%