Cross Country Herbs AS

i takt med naturen

Sliter hunden med kløe?

Vask hunden med mild såpe/ såpeflak, desinfisere med Agiovet. Spray området etter tørking med 2cure. For å komme i balanse innvendig anbefales DiVet for fordøyelsen, hvor 70% av immunsystemet  befinner seg. For å styrke de siste 30%  brukes Imvet for å  optimalisere  immunsystemet. Les mer på vår FB-side